Data sikkerhed

Klinikken understøtter dataforordningen GDPR 1) gældende pr. 25. Maj 2018 for hele EU.

Det er din sikkerhed for, at dine personoplysninger kun anvendes, hvis det er nødvendigt samt opbevares forsvarligt. Dette kræver også, at du skal give os samtykke 2) til at anvende dine personoplysninger før en behandling kan udføres. Persondata slettes derfor i klinikken, hvis der ikke har været aktivitet i 5 år eller samtykket trækkes tilbage.

Klinikken har derfor indgået en databehandleraftale med leverandøren af de systemer, som vi anvender i dag, for at sikre, at data behandles og opbevares på forsvarlig vis.

Du kan til enhver tid få indblik i hvilke personoplysninger, som vi har registreret om dig for at kunne behandle dig og yderligere kan du bede om at blive slettet helt fra vores systemer. I så fald kan vi dog ikke behandle dig længere.

Ved køb af gavekort online, kræves navn, e-mail adresse samt evt. telefonnummer. Disse personoplysninger slettes, når gavekortet er udstedt.

Evt. henvendelse til klinikken vedr. datasikkerhed, skal stiles til mail@sweetlife.dk, som varetager denne opgave for os. Bemærk venligst, at forbrugt tid kan være forbundet med omkostninger.


1) Link til “EU General Data Protection Regulation”: www.eugdpr.org

2) ”Enhver, frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse, hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører den pågældende, gøres til genstand for behandling.”


Sådan behandler vi dine personoplysninger

I forbindelse med behandlingen er det nødvendigt, at vi arbjeder med dine persondataoplysninger.

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra? Vi indsamler og behandler de personoplysninger, du selv afgiver til os som led i behandlingen.

I den forbindelse afgiver du oplysninger om dit navn og kontaktoplysninger, samt øvrige relevante oplysninger, herunder journaloplysninger, som indeholder oplysninger om dit CPR nummer og evt. følsomme oplysninger.

I visse tilfælde kan det være relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart og undervejs i sagen kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig fra andre parter. Det kan være henvisninger og korrespondance fra læger eller sygehus samt evt. fodstatus udført hos anden fodterapeut. I det omfang oplysningerne er relevante, opbevarer vi dem til brug for sagen.

Hvad bruger vi dine oplysninger til og med hvilken baggrund? Vi bruger ovenstående oplysninger om dit til at varetage dine interesser i forbindelse med behandlingen og give dig de nødvendige ydelser samt sundhedstjenester. Vi behandler også dit CPR-nummer med henblik på at kunne kommunikere med offentlige instanser. Samtidig behandler vi dine almindelige kontaktoplysninger, herunder telefon nummer og mail-adresse for at kunne identificere dig og varetage kontakten med dig.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav. I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til relevant sundhedspersonale og/eller offentlige instanser.

Hvor længe opbevares dine personoplysninger? Vi opbevarer dine personoplysninger i henhold til reglerne for opbevaring af patientjournaler. Det betyder, at vi opbevarer oplysningerne så længe behandlingen verserer, og i en periode på op til 5 år efter behandlingens afslutning.

Retten til at trække samtykke tilbage. I det omfang vores behandling helt eller delvist måtte være baseret på et samtykke, har du til enhver til ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår vores hjemmeside. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra det tidspunkt, hvor det sker.

Ret til sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet). Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning på www.datatilsynet.dk.